Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-112

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-112
Giá: 32.610.000 đ 43.281.000 đ

- Cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Tích hợp sẵn bộ cấp nguồn

Danh mục: Tổng đài điện thoại

Sản phẩm khác


Sản phẩm


Đội ngũ hỗ trợ

Hotline

Hotline

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật 1

Nhân Viên Kỹ Thuật 1