Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-96

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-96
Giá: 32.489.240 đ 42.749.000 đ

- 16 trung kế vào bưu điện ra 96 máy lẻ nội bộ
- Với 6 khe cắm mở rộng và cắm card tuỳ chọn.
- Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ.
- Kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password.
- Liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
- Chức năng cho Call Center.

Danh mục: Tổng đài điện thoại

Sản phẩm khác


Sản phẩm


Đội ngũ hỗ trợ

Hotline

Hotline

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật 1

Nhân Viên Kỹ Thuật 1