Thiết bị trung tâm COMMAX JNS-PSM (Đặt tại phòng trực y tá)

Thiết bị trung tâm COMMAX JNS-PSM (Đặt tại phòng trực y tá)
Giá: 24.642.000 đ 27.380.000 đ

- Bộ điều khiển trung tâm đặt tại phòng trực y tá
- Cung cấp nguồn dự phòng cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định ngay khi mất điện
- Điều khiển toàn bộ hoạt động nhờ bộ xử lý trung tâm.
- Kết nối 4 dây chung (2 dây riêng).

Danh mục: Chuông cửa màn hình

Sản phẩm khác


Sản phẩm


Đội ngũ hỗ trợ

Hotline

Hotline

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật 1

Nhân Viên Kỹ Thuật 1