Nút nhấn gọi y tá tại giường bệnh COMMAX JNS-4CS

Nút nhấn gọi y tá tại giường bệnh COMMAX JNS-4CS
Giá: 1.960.000 đ 2.744.000 đ

- Lắp đặt tại đầu giường bệnh nhân
- Liên lạc với phòng trực của y tá
- Kết nồi ra đèn hành lang

Danh mục: Chuông cửa màn hình

Sản phẩm khác


Sản phẩm


Đội ngũ hỗ trợ

Hotline

Hotline

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật 1

Nhân Viên Kỹ Thuật 1